03.07.2017

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu
6 lipca 2017 r. o godz. 15:30 (Schronisko przy ul. Kamieniec)

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu –
posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu
6 lipca 2017 r. o godz. 15:30 (Schronisko przy ul. Kamieniec)

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu –
posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.