02.10.2017

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” oraz wizytacja jego nowej siedziby – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” oraz wizytacja jego nowej siedziby – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.