20.12.2017

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 13.15 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 13.15 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.