08.08.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy  ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Określenie zasad funkcjonowania i finansowania świetlicy osiedlowej na Starych Stawach.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy  ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Określenie zasad funkcjonowania i finansowania świetlicy osiedlowej na Starych Stawach.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.