08.09.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 roku oraz  informacja o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek (w organizacji) za I półrocze 2011 roku uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2011 roku oraz  informacja o przebiegu wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, Muzeum Zamek (w organizacji) za I półrocze 2011 roku uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.