22.09.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w budynku przy

ul. Leszczyńskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Problem wykluczenia społecznego określonych grup społecznych i zapobieganie temu zjawisku – wizytacja budynku przy ul. Leszczyńskiej 2.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 a następnie w budynku przy

ul. Leszczyńskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Problem wykluczenia społecznego określonych grup społecznych i zapobieganie temu zjawisku – wizytacja budynku przy ul. Leszczyńskiej 2.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.