18.10.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 października 2011 r. o godz. 15.30 w budynku Hospicjum przy ul. Żwirki i Wigury 3.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” – posiedzenie wyjazdowe.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 października 2011 r. o godz. 15.30 w budynku Hospicjum przy ul. Żwirki i Wigury 3.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Funkcjonowanie Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” – posiedzenie wyjazdowe.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.