21.10.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 października 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Analiza „Rocznej oceny wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013”.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 października 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Analiza „Rocznej oceny wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Oświęcim na lata 2006-2013”.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.