09.11.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 listopada 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2012 rok.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 listopada 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2012 rok.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.