21.01.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 24 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 24 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Analiza uchwały budżetowej na 2011r. – c.d.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.