05.12.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 r. o godz. 15.00 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012 r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 r. o godz. 15.00 w sali nr 37 Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2012 r.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.