04.01.2012

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Słowackiego 1a.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Środowiskowe wsparcie niesione osobom zaburzonym psychicznie na przykładzie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – komisja wyjazdowa.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Słowackiego 1a.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Środowiskowe wsparcie niesione osobom zaburzonym psychicznie na przykładzie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – komisja wyjazdowa.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.