20.01.2012

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 37 Urzędu Miasta Oswięcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 stycznia 2012 r. o godz. 15.30 w sali Nr 37 Urzędu Miasta Oswięcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektów uchwał.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.