09.02.2012

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 lutego 2012 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
przy ul. Wysokie Brzegi 4.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Omówienie zakresu współpracy Miasta ze Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu – komisja wyjazdowa.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 lutego 2012 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
przy ul. Wysokie Brzegi 4.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Omówienie zakresu współpracy Miasta ze Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu – komisja wyjazdowa.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.