06.06.2018

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 Przychodni Rejonowej Nr 4 przy ul. Garbarskiej 1 w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Ocena efektywności i jakości pracy w Przychodni Rejonowej Nr 4 w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.

  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.