20.06.2018

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświecim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektów uchwał.

  3. Analiza rocznej oceny realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.