02.07.2018

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 15.30 Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Słowackiego 1a w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.