21.11.2018

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

  3. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.