26.02.2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 15.30 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Słowackiego 1a.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych remontów placówki – posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.