18.04.2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Sprawozdanie z realizacji działań antysmogowych w zakresie ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim za 2018 r.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim za 2018 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.