30.04.2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 15.30 Przychodni Rejonowej nr 3 przy ul. Słowackiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Funkcjonowanie Przychodni Rejonowej nr 3 Oświęcimiu (problemy, dostosowanie działań, sytuacja kadrowa) – posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.