12.09.2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 15:30 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza Informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”.

  3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2019 r.

  4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast