30.09.2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 października 2019 r. o godz. 15:30 na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Wysypisko śmieci – ocena działalności w aspekcie ochrony środowiska posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast