08.01.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 15:30 budynku przy ul. Leszczyńskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Ocena pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.