30.01.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 15:30  w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, ul. ostatni Etap 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu – posiedzenie wyjazdowe.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.