04.03.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.