18.03.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2019 r. – druk nr 366/20.

  3. Informacja o realizacji w 2019 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – 367/20.

  4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast