19.05.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok w zakresie działania Komisji.

  3. Sprawozdanie z realizacji działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję za rok 2019.

  4. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Oświęcim za 2019 r.

  5. Roczna ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2014-2020.

  6. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast