16.06.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok w zakresie działania Komisji.

  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

  4. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2019 r.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast