10.09.2020

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. o godz. 15:40 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu – zapoznanie z warunkami pobytu i problemami w realizacji świadczeń.
  3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.