12.01.2021

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  3. Zapoznanie Komisji z sytuacją epidemiologiczną i realizacją świadczeń zdrowotnych w obszarze działań Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.