10.02.2011

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 15.30

w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1.Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Monowice w sprawie omówienia problemu odwodnienia osiedla.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbędzie się w dniu 14 lutego 2011 r. o godz. 15.30

w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1.Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Monowice w sprawie omówienia problemu odwodnienia osiedla.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.