12.05.2021

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok w zakresie działania Komisji.
  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.