30.06.2021

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 15:30 Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu – zapoznanie z warunkami pobytu i problemami w realizacji świadczeń – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.