01.09.2021

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 9 września 2021 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2021 r.
  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.