31.01.2022

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w schronisku dla bezdomnych zwierząt, ul. Kamieniec 15.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.