28.02.2022

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 15:40 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji związanej z zabezpieczeniem epidemiologicznym mieszkańców miasta w ramach funkcjonowania Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu (czy i w jakiej formule funkcjonują przychodnie zdrowia, czy udzielane są teleporady itp.) w miesiącach listopad i grudzień 2021 r oraz styczeń 2022 r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.