12.04.2022

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 15:40 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok w zakresie działania Komisji.
  3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.