04.05.2022

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 15:40 Domu Socjalnym ul. Leszczyńskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Funkcjonowanie mieszkań chronionych w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.