02.07.2012

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. o godz. 14.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy
ul. Sobieskiego 15b.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zapoznanie Komisji z wdrażaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nowych zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – posiedzenie wyjazdowe.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2012 r. o godz. 14.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy
ul. Sobieskiego 15b.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Zapoznanie Komisji z wdrażaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nowych zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – posiedzenie wyjazdowe.