23.06.2022

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 15:40 na wale przeciwpowodziowym rejonie Kamieńca.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Ocena lokalna zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Kamieńca – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.