23.01.2024

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 1540 w sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
  3. Omówienie problemów organizacyjnych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu w związku z sytuacją epidemiologiczną jesień-zima 2023/2024.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.