20.02.2024

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 15:40 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – posiedzenie wyjazdowe.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.