20.09.2012

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 września 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały.
2.Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2012 roku – cd.
3.Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych świadczona przez świetlice środowiskowe .  Omówienie tematu na przykładzie świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szansa”- posiedzenie wyjazdowe.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 września 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Analiza projektu uchwały.
2.Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2012 roku – cd.
3.Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych świadczona przez świetlice środowiskowe .  Omówienie tematu na przykładzie świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szansa”- posiedzenie wyjazdowe.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.