13.12.2012

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.