08.03.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30 w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja schroniska dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu – posiedzenie wyjazdowe.

 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30 w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja schroniska dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu – posiedzenie wyjazdowe.