04.04.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w Domu Osiedlowym na Starych Stawach przy ul. Zagrodowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Domu Osiedlowego na Starych Stawach prowadzonego przez Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w Domu Osiedlowym na Starych Stawach przy ul. Zagrodowej 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Domu Osiedlowego na Starych Stawach prowadzonego przez Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" – posiedzenie wyjazdowe.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.