18.04.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2012 rok.
3. Informacja na temat realizacji programu miejskiego pn. "Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie".
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2012 rok.
3. Informacja na temat realizacji programu miejskiego pn. "Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie".
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.