09.05.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 15.00 na wale rzeki Soły w okolicach Kamieńca.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizja lokalna dotycząca zabezpieczenia przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Soły od ulicy Kamieniec do południowej granicy Gminy Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 15.00 na wale rzeki Soły w okolicach Kamieńca.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wizja lokalna dotycząca zabezpieczenia przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Soły od ulicy Kamieniec do południowej granicy Gminy Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.