23.05.2013

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2012 rok – cd.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali nr 37 budynku Urzędu Miasta Oświęcim  przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2012 rok – cd.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.